انتشارات

مجموعۀ 17جلدی داستان‌های سواد مالی

مجموعۀ 17جلدی داستان‌های سواد مالی

آموزش سواد مالی به کودکان 6 تا 10 سال

252 6 دقیقه بیشتر بخوانید
مجموعۀ 27جلدی داستان‌های سواد مالی

مجموعۀ 27جلدی داستان‌های سواد مالی

آموزش سوادمالی به کودکان 10 تا 12 سال

221 11 دقیقه بیشتر بخوانید
معمار عمارت

معمار عمارت

دفتر حساب مدیران مالی خانواده

187 4 دقیقه بیشتر بخوانید
پری نشان پرواز

پری نشان پرواز

چرخی در هوای سواد مالی

155 2 دقیقه بیشتر بخوانید

دوره‌های آموزشی

در جستجوی خوشبختی

در جستجوی خوشبختی

دورۀ آموزش سواد مالی ویژۀ بزرگسالان

513 7 دقیقه بیشتر بخوانید
بچه‌های دهکدۀ پول (دورۀ اول)

بچه‌های دهکدۀ پول (دورۀ اول)

دورۀ آموزش سواد مالی ویژۀ کودکان

248 2 دقیقه بیشتر بخوانید
بچه‌های دهکدۀ پول (دورۀ دوم)

بچه‌های دهکدۀ پول (دورۀ دوم)

دورۀ آموزش سواد مالی ویژۀ کودکان

177 2 دقیقه بیشتر بخوانید

مقالات

همه موارد
همه موارد

رویدادها

ورود آموزش سواد مالی در نظام آموزشی رسمی کشور

1401/05/04

انتخاب مقالۀ آکادمی هوش مالی در نخستین کنفرانس بین‌المللی رسانه، ارتباطات و حکمرانی سایبری

بیشتر بخوانید

شیوه‌های توسعۀ آموزش سواد مالی برای دانشجویان

1401/05/01

تجربه‌نگاری طراحی و آموزش درس «سواد مالی و اقتصاد خانواده» در دانشگاه تهران

بیشتر بخوانید

سمینار سوادهای نوین و حکمرانی سایبری

1401/04/25

ضرورت آگاهی‌بخشی و آموزش سوادهای نوین به مردم

بیشتر بخوانید

برگزاری وبینار آشنایی با سواد مالی

1401/04/04

مدیریت مالی شخصی، کلید دستیابی به امنیت و آزادی مالی

بیشتر بخوانید