انتشارات

مجموعۀ 17جلدی داستان‌های سواد مالی

مجموعۀ 17جلدی داستان‌های سواد مالی

آموزش سواد مالی به کودکان 6 تا 10 سال

914 6 دقیقه بیشتر بخوانید
مجموعۀ 27جلدی داستان‌های سواد مالی

مجموعۀ 27جلدی داستان‌های سواد مالی

آموزش سوادمالی به کودکان 10 تا 12 سال

936 11 دقیقه بیشتر بخوانید
معمار عمارت

معمار عمارت

دفتر حساب مدیران مالی خانواده

641 4 دقیقه بیشتر بخوانید
پری نشان پرواز

پری نشان پرواز

چرخی در هوای سواد مالی

523 2 دقیقه بیشتر بخوانید

دوره‌های آموزشی

در جستجوی خوشبختی

در جستجوی خوشبختی

دورۀ آموزش سواد مالی ویژۀ بزرگسالان

1594 7 دقیقه بیشتر بخوانید
بچه‌های دهکده (دورۀ اول)

بچه‌های دهکده (دورۀ اول)

دورۀ آموزش سواد مالی ویژۀ کودکان

915 2 دقیقه بیشتر بخوانید
بچه‌های دهکده (دورۀ دوم)

بچه‌های دهکده (دورۀ دوم)

دورۀ آموزش سواد مالی ویژۀ کودکان

712 2 دقیقه بیشتر بخوانید

مقالات

همه موارد
همه موارد

رویدادها

مراسم رونمایی از مجموعه کتاب‌های بانی‌مانی برگزار شد

1401/08/23

داستان‌های سواد مالی برای کودکان 5 تا 7 سال

بیشتر بخوانید

تقدیر از برترین‌های سومین کمپ «در جستجوی خوشبختی»

1401/06/17

دورهمی شرکت‌کنندگان برتر دورۀ آموزش سواد مالی

بیشتر بخوانید

دورۀ تابستانۀ آموزش سواد مالی در مدارس منتخب

1401/06/06

«دبیرستان دخترانۀ مفید» میزبان آکادمی هوش مالی

بیشتر بخوانید

آکادمی در رسانه‌ها

آموزش سواد مالی باید از مدارس لبنان شروع شود

آموزش سواد مالی باید از مدارس لبنان شروع شود

هفته‌نامۀ اطلاعات بورس

106 3 دقیقه 1401/07/16
آداب پیش از قرض گرفتن

آداب پیش از قرض گرفتن

هفته‌نامۀ اطلاعات بورس

94 3 دقیقه 1401/07/09
نیاز آمریکایی‌ها به یادگیری سواد مالی

نیاز آمریکایی‌ها به یادگیری سواد مالی

هفته‌نامۀ اطلاعات بورس

108 3 دقیقه 1401/06/27
«فنجان‌های سفارشی»؛ کار، خلاقیت، پیروزی

«فنجان‌های سفارشی»؛ کار، خلاقیت، پیروزی

هفته‌نامۀ اطلاعات بورس

109 3 دقیقه 1401/06/19