مأموریت آکادمی

هیچ جامعه‌ای از نو ساخته نخواهد شد مگر آنکه انسان‌های آن، بار دیگر، خود را در تراز جامعه آرمانی بیافرینند؛ آفرینشی متوازن و همه جانبه. هوش مالی، از ارکان چنین آفرینشی است. رکنی حیاتی و پیش‌نیازی اساسی برای پرورش جامعه‌ای کارآفرین و توانگر و رها از فقر و گرفتاری.

هوش مالی، مجموعه‌ای از دانش‌ها، مهارت‌ها، گرایش‌ها و رفتارهای مالی است که ارتقای آن، تدبیر مالی و در نتیجه رشد اقتصادی فرد و جامعه را در پی خواهد داشت، که حاصل آن، رهایی از دغدغه گذران زندگی و ایستایی در مشکلات معیشتی روزانه است، تا با دستیابی به آزادی و امنیت مالی، هر انسانی، حیاتِ فراتر از روزمرگی را تجربه کند. ماموریت آکادمی، پرورش هوش مالی افراد است، تا به سهم خود، چنان نقش‌آفرینی کند که با توسعه متوازن فرد و جامعه، نسبتی طلایی در زندگی‌‌مان جاری شود.

 

هویت نشان آکادمی

عقل هرگز از هنر جدا نبوده است. عقل، شناسای هنر و هنر، نمایش عقل است. هر آنچه در نگاه آدمی، به نهایت زیبا و دلنشین می‌نماید، از آن روست که به‌غایت متعادل و متناسب بوده است؛ نسبتی طلایی.

«نسبت طلایی» یا «عدد فی» φ که آن را نسبت الهی نیز نامیده‌اند، آن است که نسبت میان کل و جزء همان نسبت میان اجزا باشد؛ تناسبی غریب میان کل و جزء؛ وحدتی در کثرت. در بی نظمی آشکار زیبای طبیعت، از شکوهمندی یک گردباد غول‌‌آسا تا ظرافت گل‌های رنگارنگ، چنین تناسب بهت‌انگیزی پنهان است.

از پیکره‌های شکوهمند فیدیاس، تا زیبایی رمزآلود مونالیزای داوینچی و اهرام مصریان و بیستون و تخت جمشید هخامنشیان، میدان نقش جهان و معماری اسلامی و ایرانی دیروز تا برج آزادی و و مقبره ابن سینا امروز، بر این پایه سامان یافته‌اند.

 

نمادی، نشان از نسبتی طلایی و رشدی بی‌پایان

نماد فی را به عنوان نشان خود برگزیده‌ایم تا آنگونه که افلاطون در آکادمی خود، ریاضی و هندسه را مقدمه فهم هستی و آفرینش شهر آرمانی می‌دانست، فهم و کاربست خردورزی مالی را مرحله‌ای از هنر رشد و کمال خود، خانواده، جامعه و جهانی آرمانی متناسب با ساختار وجودی آدمی بنمایانیم.