سواد مالی عنوانی است جدید برای موضوعی همیشگی؛ موضوعی که به افراد کمک می‌کند سررشتۀ امور مالی‌شان را در دست بگیرند. جالب اینجاست که در مدرسه و دانشگاه، کمتر چیزی از آن می‌شنویم؛ اما وقتی وارد جامعه و کار می‌شویم، هر روز از نبودش رنج می‌بریم.

«سواد مالی» به افراد می‌آموزد چطور دخل و خرج‌شان را مدیریت کنند. چطور پس‌انداز و سرمایه‌گذاری کنند. چطور برای روزهای بازنشستگی آماده باشند، چگونه‌ بدهی‌های‌شان را مدیریت کنند، چگونه شغل مناسبی پیدا کرده و آن را تقویت نمایند، از مدیریت ریسک و بیمه بدانند و تصمیم‌های مالی درستی بگیرند. اما هدف از همۀ این‌ها یک چیز است؛ چگونه افراد خود را از مشکلات معیشتی روزانه رها کنند، از دغدغۀ گذران زندگی بیرون بیایند و خود را برای اجرای مأموریت اصلی‌شان مجهز و آماده نمایند. تدبیر معیشت و فکر دخل و خرج، بخش جدایی‌ناپذیر زندگی ماست. امری که اگر به درستی انجام شود آرامش و آسایش در زندگی و امنیت و آزادی مالی را برای‌مان به ارمغان می‌آورد. 

فرهنگ اصیل اسلامی ایرانی آموزه‌های فراوانی در این زمینه برای امروز ما دارد. تجربۀ جهانی نیز در حوزه‌های سیاست‌گذاری، سنجش و آموزش سواد مالی برای ما درس‌آموز خواهد بود. آکادمی هوش مالی کوشیده است در راه بلند پیش رو و طراحی دقیق و اثربخش نقشۀ اقدام، از این دو بهره ببرد.

آموزش سواد مالی دهه‌هاست نقطۀ تمرکز بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفته است. تجربه آمریکا در آموزش سواد مالی و مشاهده نتایج قابل توجه آن، کشورهای اروپایی را بر آن داشته تا از ربع قرن پیش، به خصوص پس از بحران‌های مالی و ارائه گزارش‌های گوناگون به اتحادیۀ اروپا، ارتقاء سواد مالی جامعه و مقاوم‌سازی اقتصاد را در دستور کار قرار دهند. توسعۀ آموزش‌های سواد مالی در آسیا و آفریقا نیز به صورت گسترده‌ای رخ داده و نهادهای آموزشی، پژوهشی، سیاست‌گذار و ترویج‌کنندۀ فراوانی شکل گرفته است. در حال حاضر بیش از 60 کشور جهان برای هماهنگ‌سازی و یکپارچه‌سازی فعالیت‌های ارتقاء سواد مالی میان نهادهای داخلی، طراحی «راهبردهای ملی آموزش سواد مالی» را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

توسعۀ آموزه‌های سواد مالی در کشور، نیازمند کوشش و مشارکت همۀ دلسوزانی است که دل در گروی پیشرفت این مرز و بوم دارند. آکادمی هوش مالی از همۀ علاقمندان دست یاری می جوید؛ چرا که نهضت سواد مالی، جز با یک تلاش همه‌جانبه، به ثمر نخواهد نشست.