ارزیابی فیلم‌های چهل‌ودومین جشنوارۀ فیلم فجر از منظر سواد مالی

ارزیابی فیلم‌های چهل‌ودومین جشنوارۀ فیلم فجر از منظر سواد مالی

پنجمین جشنوارۀ نشان فی

هم‌زمان با چهل‌ودومین جشنوارۀ بین‌المللی فیلم فجر، پنجمین «جشنوارۀ نشان فی» نیز برگزار شد. آکادمی هوش مالی با هدف گفتمان‌سازی موضوع سواد مالی میان اصحاب هنر و مخاطبان و ترویج سواد مالی در جامعه، مانند سه سال گذشته، فیلم‌های جشنوارۀ فجر را از منظر سواد مالی بررسی کرد.

هیأت داوران آکادمی فیلم‌های جشنوارۀ فجر را با عینک سواد مالی می‌بینند و مفاهیم سواد مالی فیلم‌ها را در دو بعد کمی و کیفی ارزیابی و بررسی می‌کنند. در پایان، فیلمی که در کنار معیارهای سینمایی و هنری، هوشمندانه‌تر، دقیق‌تر و هنرمندانه‌تر مفاهیم سواد مالی را به تصویر کشیده، برگزیدۀ جشنواره می‌شود. فیلم‌های برگزیده از نگاه هیأت داوران، رفتارها و تصمیم‌های درست مالی را در بستر فیلم به شکلی بهتر و درست‌تر به مخاطبان عرضه می‌کنند و توجه آن‌ها را به اهمیت آموزه‌های سواد مالی جلب می‌کنند.

اعضای هیأت داوران چهارمین جشنوارۀ فی:

  • دکتر عبدالکریم خیامی؛ دکترای فرهنگ و ارتباطات؛ عضو هیئت‌علمی دانشگاه امام صادق (ع)
  • دکتر کمیل رودی؛ دکترای مدیریت؛ مدیر آکادمی هوش مالی
  • مهسا صادقی؛ کارشناسی ارشد اقتصاد؛ مدیر آموزش آکادمی هوش مالی

از میان 22 فیلم چهل‌ودومین جشنوارۀ فیلم فجر، 9 فیلم، دارای موضوعات مرتبط با سواد مالی بودند و در مجموع 47 بار به مفاهیم سواد مالی اشاره شده بود؛ 1 بار در گره اصلی، 18بار در گره فرعی و 28بار هم در سطح اشاره.

پس از بررسی و ارزیابی کمی مفاهیم سواد مالی در فیلم‌ها و انتخاب فیلم‌هایی که مفاهیم بیشتری از سواد مالی را در سطح گره اصلی، گره فرعی یا اشاره دارند، هیأت داوران فیلم‌ها را با سه عامل کلیدی زیر بررسی کردند:

  • عمق مفاهیم سواد مالی و درستی پرداخت به آن در فیلم و بیان خوب آموزه‌ها
  • میزان نفوذ و تأثیر پرداخت به مفاهیم سواد مالی در مخاطب
  • جذابیت و تکنیک‌های سینمایی
  • تلاش تیم سازنده برای گنجاندن مفاهیم سواد مالی در فیلم و به تصویر کشیدن مفاهیم سواد مالی

بر اساس ارزیابی‌های نهایی با برآیند این سه مؤلفه، فیلم سینمایی «شه‌سوار» برگزیدۀ جشنواره از نگاه سواد مالی اعلام شد.