هفت دورۀ تربیت مربی سواد مالی

ویژۀ مربیان پیش‌دبستانی تا پایۀ ششم

105 4 دقیقه

دوره‌های تربیت مربی سواد مالی آکادمی هوش مالی، در هفت گروه برای مربیان پیش‌دبستان تا پایۀ ششم برگزار می‌شود. در این دوره‌ها مربیان، طرح درس‌های آکادمی هوش مالی برای دانش‌آموزان پیش‌دبستانی تا پایۀ ششم و شیوۀ تدریس آن‌ها را فراخواهند گرفت. برای دسترسی شرکت‌کنندگان از شهرهای مختلف، تسلط بیشتر بر مفاهیم و امکان دسترسی به آموزه‌ها در زمان مورد نیاز مربیان این دوره به صورت غیرحضوری و محتوامحور طراحی شده است.

شرکت در دوره‌های تربیت مربی سواد مالی، دارای پیش‌نیازهایی است. متقاضیان شرکت در دوره، لازم است حداقل سابقۀ شش ماه تدریس به کودکان را دارا بوده و بیش از 80 درصد نمرۀ قبولی در دورۀ «در جستجوی خوشبختی» را کسب کرده باشند. پس از طی مراحل اولیۀ ثبت‌نام، ارسال رزومه و قبولی در مصاحبۀ ورودی دوره‌های تربیت مربی امکان حضور در دوره‌ها فراهم خواهند شد. در گام نخست نیاز است شرکت‌کنندگان دورۀ «بچه‌های آسمان» را با موفقیت پشت سر گذاشته و در یکی از دوره‌های تربیت مربی شرکت نمایند.
دوره‌های تربیت مربی سواد مالی کودکان در مجموع بیش از 150 ویدئوی کوتاه آموزشی و بیش از 50 تمرین و فعالیت دارد. بسته‌های آموزشی دوره‌ها در مجموع شامل 12 کتاب است. تسلط بر منابع آموزشی و انجام صحیح فعالیت‌ها به زمان و تمرکز زیادی نیاز دارد.

در پایان، پس از کسب نمرۀ قبولی در آزمون کتبی و دو آزمون عملی پایان‌دوره، گواهینامۀ دورۀ تربیت مربی سواد مالی به کودکان، از طرف آکادمی هوش مالی به شرکت‌کنندگان اعطا خواهد شد. 

هشتگ‌های مرتبط


سایر عناوین

در جستجوی خوشبختی

در جستجوی خوشبختی

دورۀ آموزش سواد مالی ویژۀ بزرگسالان

5725 7 دقیقه بیشتر بخوانید
بچه‌های دهکده

بچه‌های دهکده

دورۀ آموزش سواد مالی ویژۀ کودکان

3089 2 دقیقه بیشتر بخوانید
بچه‌های آسمان

بچه‌های آسمان

مفاهیم اساسی در آموزش سواد مالی به دانش‌آموزان؛ ویژۀ مربیان سواد مالی

113 3 دقیقه بیشتر بخوانید

مطالب پیشنهادی