سواد مالی در برنامه «کتاب‌باز»

گفتگوی دکتر کمیل رودی و سروش صحت در برنامه کتاب‌باز درباره سواد مالی

سواد مالی چیست؟

سواد مالی مجموعه‌ای از دانایی‌ها، خواستن‌ها و توانستن‌ها در حوزه امور مالی است. برای مثال:

 • پس‌انداز، نادیده گرفتن بخشی از پول به محض کسب درآمد است. این گزاره، دانایی ما در حوزه مالی است.
 • آیا با پس‌انداز خوشحالیم یا باور داریم که چو فردا شود فکر فردا کنیم؟ این نوع خواستن ماست در حوزه مالی.
 • اینکه در حال حاضر پس‌انداز کرده‌ایم یا نه، می‌شود توانایی ما در حوزه امور مالی.

 

پلکان توانمندی مالی چیست؟

سطح مالی ما پنج پله دارد که از ضعیف‌ترین به قوی‌ترین به این ترتیب است:

 • ناتوانی مالی
 • تقلای مالی
 • تعادل دخل و خرج
 • تاب‌آوری و امنیت مالی
 • آزادی مالی


نگرانی مالی یا مسأله مالی؟

ما با پدیده در هم‌آمیختگی نگرانی‌ها و مسائل مالی روبرو هستیم؛ مکتوب کردن اعداد و ارقام و هزینه‌ها، ضمن تفکیک این دو، نگرانی مالی را به مسأله مالی تبدیل و آن را قابل حل می‌کند.

 

چرا باید از نظر مالی باسواد باشیم؟

مهم‌ترین سوال بشر این است که آیا من آنچنان که باید باشم هستم؟ آیا بهترینِ خودم هستم؟ در پاسخ به این سوال به چهار حوزه می‌پردازیم:

 • حوزه معنایی؛ مأموریت زندگی
 • حوزه دانایی؛ شیوه اندیشه و عملکرد ذهنی
 • حوزه عاطفی؛ عواطف و احساسات
 • حوزه مادی؛ شامل توانمندی جسمی و مالی

 

کتاب‌های معرفی شده در این برنامه:

 • معمار عمارت؛ دکتر کمیل رودی؛ انتشارات قدیانی
 • هفت عادت مردمان مؤثر؛ استفان کاوی؛ انتشارات هامون
 • دانسته‌ها به کار می‌آیند؛ کنت بلانچارد؛ انتشارات نسل نو اندیش
 • هوش عاطفی؛ دکتر دانیل گلمن؛ انتشارات رخ مهتاب
 • دید اقتصادی؛ پیتر دی‌شیف؛ انتشارات آریانا قلم
 • سنگ بنای سواد مالی؛ انتشارات قدیانی
 • مجموعه 17 جلدی داستان‌های سواد مالی؛ انتشارات قدیانی
 • مجموعه 27 جلدی داستان‌های سواد مالی؛ انتشارات قدیانی
 • پری نشان پرواز؛ انتشارات قدیانی
 • آموزش سواد مالی در اروپا؛ انتشارات قدیانی با همکاری کمیسیون ملی یونسکو
 • دموکراسی و دموقراضه؛ سید مهدی شجاعی؛ انتشارات نیستان
 • نیم‌دانگ پیونگ‌یانگ؛ رضا امیرخانی؛ نشر افق
 • نفحات نفت؛ رضا امیرخانی؛ نشر افق

هشتگ‌های مرتبط


نظر خود را بنویسید

مطالب پیشنهادی