دکتر کمیل رودی دکتر کمیل رودی

دکتر کمیل رودی، متولد شصت است. کارشناسی و کارشناسی ارشد را مدیریت صنعتی دانشگاه امام صادق علیه السلام خوانده و دکترای مدیریت رفتار سازمانی از دانشگاه تهران دارد. در دوره کارشناسی ارشد، دانشجوی نمونه پژوهشی و در دوره دکتری، دانشجوی برگزیده انتخاب شده است. او پیش از این، مدتی عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، مشاور رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت فرهنگ و رئیس آموزش شرکت بین‌المللی مهندسی ایران (ایریتک) بوده است. تألیف هفت عنوان کتاب و یازده عنوان مقاله در کارنامه او به چشم می‌خورد. حوزه تخصصی او، مدیریت منابع انسانی و مدیریت آموزش و توسعه فردی است. او در سال 2019 موفق به اخذ مدرک مربیگری مالی (CFEI) از شورای تربیت مربیان آموزش مالی ایالات متحده گردید. مدیریت و آموزش بیش از 37 هزار نفر ساعت و حضور در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی مانند خانه تو، عصر شیرین، چهلستون، عصر اقتصاد، بازار تهران از دیگر فعالیت‌های او در سواد مالی است.