دکتر کمیل رودی دکتر کمیل رودی

دکتر کمیل رودی، متولد شصت است. کارشناسی و کارشناسی ارشد را مدیریت صنعتی دانشگاه امام صادق علیه السلام خوانده و دکترای مدیریت رفتار سازمانی از دانشگاه تهران دارد. در دوره کارشناسی ارشد، دانشجوی نمونه پژوهشی و در دوره دکتری، دانشجوی برگزیده انتخاب شده است. او پیش از این، مدتی عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، عضو شورای علمی گروه مدیریت پژوهشکده مطالعات راهبردی فرهنگ، مشاور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، مشاور رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس آموزش شرکت بین‌المللی مهندسی ایران (ایریتک) بوده است. تألیف شش عنوان کتاب و دوازده عنوان مقاله پژوهشی نیز در کارنامه او به چشم می‌خورد. حوزه تخصصی او، مدیریت منابع انسانی و مدیریت آموزش است و آموزش بیش از 20 هزار نفر ساعت، حاصل کوشش او بوده است.