نظام ارزش‌گذاری بازی

ارزیابی اثربخشی بازی‌ها در آموزش سواد مالی

از میان شیوه‌های آموزش، بازی‌ها شیوه اثربخش‌تری هستند. براساس هرم یادگیری «ادگارد ریل»، بازی تا میزان نود درصد می‌تواند یادگیری را بهبود بخشد. پژوهش‌های بسیاری اثر بازی بر رشد و سلامت جسمی، روانی، اجتماعی افراد را تائید کرده است. بازی فضای ایمنی فراهم می‌کند تا بازیکنان بدون ترس از پیامدهای ناخوشایند یا خطرناک، تصمیم بگیرند، تجربه کنند و درس بگیرند.

هر بازی از جنبه‌ای خاص شبیه‌سازی یک دنیای واقعی می‌تواند باشد و در نتیجه به یادگیری فرد در آن جنبه خاص کمک کند. عرصه آموزش سواد مالی نیز یکی از جنبه‌های زندگی است که بازی‌های بسیاری در آن طراحی و تولید شده‌اند. قدمت برخی از این بازی‌ها مانند مونوپولی به بیش از صد سال می‌رسد.

بدیهی است هر بازی سواد مالی اثربخش نیست و نمی‌تواند مأموریت خود را در آموزش به خوبی انجام دهد. از این رو، آکادمی هوش مالی ارزیابی بازی‌های سواد مالی را در دستور کار قرار داد. این کار با دو شاخص کلان انجام می‌شود و هر یک از این دو شاخص زیرمجموعه‌های متعددی دارند.

دو شاخص ارزیابی بازی

  1. مفاهیم سواد مالی: چه میزان سرفصل‌های سواد مالی را پوشش می‌دهد و چقدر در آموزش آن‌ها موفق است؟
  2. بازی: بازی چقدر سرگرم‌کننده است و چه میزان از مولفه‌های یک بازی خوب بهره گرفته است؟

شیوه امتیازدهی به هر یک از شاخص‌ها

کارشناسان سواد مالی، به هر یک از زیرمجموعه‌های این دو شاخص، امتیازی اختصاص می‌دهند. شاخص‌ «مفاهیم سواد مالی» ضریب بیشتری نسبت به شاخص بازی دارد زیرا بازی‌ها از جنبه سواد مالی ارزیابی می‌شوند. در نهایت هر بازی بر اساس امتیاز دریافتی از صد در ماتریس زیر قرار می‌گیرد.

ماتریس ارزیابی بازی‌ها

جایگاه هر بازی، با استفاده از ماتریس زیر تعیین می‌شود.

ماتریس ارزیابی بازی‌ها

هشتگ‌های مرتبط


نظر خود را بنویسید

مطالب پیشنهادی