مریم محمدخواه مریم محمدخواه

مریم محمدخواه، شصت و هفتی است و کارشناسی و کارشناسی ارشد را در دانشگاه تهران، مدیریت کارآفرینی خوانده است؛ بین گرایش‌های مختلف این رشته، «کارآفرینی اجتماعی» برایش رنگ و بوی خاصی دارد؛ همیشه می‌خواهد کاری کند که مردم بتوانند زندگی بهتری را تجربه کنند. آکادمی هوش مالی مسیری برای این خواست درونی اوست. از آنجا که فیلم‌ها، بازی‌ها، اپلیکیشن‌ها و پویانمایی‌ها قدرت خوبی در آموزش سواد مالی دارند،کارویژه تخصصی او در آکادمی هوش مالی، بررسی و تحلیل این قالب‌ها است. او کم حرف و آرام است و البته پر از ایده. به ادبیات فارسی علاقمند است و دستی هم در ترجمه دارد. هنرهای دستی اوقات فراغتش را گاهی پر می‌کنند.