سنگ بنای سواد مالی

این کتاب، برگردان جدیدترین نسخۀ بازنگری‌شدۀ «استانداردهای سواد مالی» به ‌قلم بزرگ‌ترین ائتلاف جهانی برای آموزش سواد مالی است.

سرفصل‌های آموزش سواد مالی به دانش آموزان

سواد مالی، مجموعه‌ای از دانش‌ها، مهارت‌ها، گرایش‌ها و رفتارهای مالی است که افزایش آن، رشد اقتصادی فرد و جامعه را در پی خواهد داشت. «استانداردهای آموزش سواد مالی»، به دست‌اندرکاران این عرصه می‌گوید هر کس در چه مقطع سنی می‌تواند و باید کدام‌یک از مفاهیم سواد مالی را یاد گیرد و به ‌کار بندد.

بخش اول کتاب، استانداردها یا همان سرفصل‌های سواد مالی را بر اساس شش عرصۀ سواد مالی معرفی می‌کند:

  1. خرج و پس‌انداز
  2. اعتبار و بدهی
  3. کاریابی و درآمد
  4. سرمایه‌گذاری
  5. مدیریت ریسک و بیمه
  6. تصمیم‌گیری مالی

سرفصل‌های آموزش سواد مالی به دانش آموزان

این بخش، تصویری روشن و جامع از سیر پیشرفت هر مفهوم مالی شخصی از پیش‌دبستانی تا پایۀ دوازدهم به‌ دست می‌دهد. بخش دوم کتاب، همین استانداردها را بر اساس چهار مرحلۀ دوران مدرسه ارائه می‌کند:

  1. پیش‌دبستانی
  2. از سال اول تا پایان سال چهام
  3. از سال پنجم تا پایان سال هشتم
  4. از سال نهم تا پایان سال دوازدهم.

بدین‌ترتیب، مربیان و معلمان و دست‌اندرکاران آموزش سواد مالی دانش‌ها و مهارت‌های لازم برای هر مرحله از زندگی را به‌صورت منسجم و یکپارچه در دست خواهند داشت.

مطالب کمک‌آموزشی حوزه سواد مالی بر اساس همین طبقه‌بندی، تولید و دسته‌بندی می‌شوند تا هم موضوع و هم مخاطب آن، به درستی قابل تشخیص باشد؛ مطالبی چون داستان و شعر، نمودارهای آموزشی، فیلم، پویانمایی، بازی‌های رومیزی و رایانه‌ای و ... .

نکته مهم پایانی آنکه، این کتاب، نمودی از تجربۀ 150سالۀ ایالات متحده در تربیت اقتصادی و آموزش سواد مالی و بازنگری‌های دقیق و اندیشمندانۀ اقتصاددانان این کشور است. بیان تجربه‌ای نه از برای تأیید و تکثیر که برای فهم و تعمق و تولید بومی مباحث این عرصه.


هشتگ‌های مرتبط


نظر خود را بنویسید

مطالب پیشنهادی