سنگ بنای سواد مالی

برگردان جدیدترین نسخۀ بازنگری‌شدۀ «استانداردهای سواد مالی»

سرفصل‌های آموزش سواد مالی به دانش آموزان

سواد مالی، مجموعه‌ای از دانش‌ها، مهارت‌ها، گرایش‌ها و رفتارهای مالی است که افزایش آن، رشد اقتصادی فرد و جامعه را در پی خواهد داشت. «استانداردهای آموزش سواد مالی»، به دست‌اندرکاران این عرصه می‌گوید هر کس در چه مقطع سنی می‌تواند و باید کدام‌یک از مفاهیم سواد مالی را یاد گیرد و به ‌کار بندد.

بخش اول کتاب، استانداردها یا همان سرفصل‌های سواد مالی را بر اساس شش عرصۀ سواد مالی معرفی می‌کند:

  1. خرج و پس‌انداز
  2. اعتبار و بدهی
  3. کاریابی و درآمد
  4. سرمایه‌گذاری
  5. مدیریت ریسک و بیمه
  6. تصمیم‌گیری مالی

سرفصل‌های آموزش سواد مالی به دانش آموزان

این بخش، تصویری روشن و جامع از سیر پیشرفت هر مفهوم مالی شخصی از پیش‌دبستانی تا پایۀ دوازدهم به‌ دست می‌دهد. بخش دوم کتاب، همین استانداردها را بر اساس چهار مرحلۀ دوران مدرسه ارائه می‌کند:

  1. پیش‌دبستانی
  2. از سال اول تا پایان سال چهام
  3. از سال پنجم تا پایان سال هشتم
  4. از سال نهم تا پایان سال دوازدهم.

بدین‌ترتیب، مربیان و معلمان و دست‌اندرکاران آموزش سواد مالی دانش‌ها و مهارت‌های لازم برای هر مرحله از زندگی را به‌صورت منسجم و یکپارچه در دست خواهند داشت.

مطالب کمک‌آموزشی حوزه سواد مالی بر اساس همین طبقه‌بندی، تولید و دسته‌بندی می‌شوند تا هم موضوع و هم مخاطب آن، به درستی قابل تشخیص باشد؛ مطالبی چون داستان و شعر، نمودارهای آموزشی، فیلم، پویانمایی، بازی‌های رومیزی و رایانه‌ای و ... .

نکته مهم پایانی آنکه، این کتاب، نمودی از تجربۀ 150سالۀ ایالات متحده در تربیت اقتصادی و آموزش سواد مالی و بازنگری‌های دقیق و اندیشمندانۀ اقتصاددانان این کشور است. بیان تجربه‌ای نه از برای تأیید و تکثیر که برای فهم و تعمق و تولید بومی مباحث این عرصه.


هشتگ‌های مرتبط


نظر خود را بنویسید

مطالب پیشنهادی