چرا عینک سواد مالی؟

ضرورت پرداختن به فیلم‌ها از منظر سواد مالی چیست؟

هر فردی هنگام کسب دانشی جدید با دو مسأله اساسی دست و پنجه نرم می‌کند؛ یکی، ماندگاری آن دانش در ذهن و دومی، تبدیل آن دانش به رفتار. دانش برآمده از عقل و منطق با نیمکره راست مغز درک می‌شود؛ اما پاسخ به ماندگاری و تبدیل آن به رفتار را باید در نیمکره چپ جستجو کرد که قلب و احساس را درگیر خود می‌کند.

از این رو در آموزش به درگیر نمودن هر دو نیمکره یادگیرنده توجه می‌شود. ابزارهایی مانند بازی که هیجان و احساس را در خود دارد یا بیان استعاری که تخیل را درگیر می کند یا تصویر که ذخیره دانش را در ذهن ساده‌تر می‌کند، همه کمک به همین ماجرای استفاه همزمان از دو نیمکره مغز است. اهمیت و جایگاه سینما نیز به این اصل برمی‌گردد؛ ماهیت دراماتیک و شخصیت‌پردازی و احساسی فیلم موجب می‌شود اثری عمیق در بیننده ایجاد شود و سال‌ها به صورت خودآگاه یا خودناآگاه با او همراه باشد و فراخوانی دانش جدید یا شکل‌دهی به رفتار را تسهیل کند.

مسائل اقتصادی و راه حل‌های آن، همواره در زندگی فردی و اجتماعی حضور دارد و گاه دست‌مایه خلق آثار سینمایی است. مسائل طرح می‌شوند و راه حل‌ها ارائه و گاه پیام‌های ضمنی در هر جنبه دارند. مشاهده فیلم‌ها با عینک سواد مالی به این معنا نیست که فیلمی با چنین هدفی ساخته شده است؛ بلکه بررسی‌ می‌شود چه معنابخشی‌ای به فیلم‌های تولید‌شده یا سکانس‌هایی از آن می‌توان داشت؟ یا چه پیام‌های آشکار یا ضمنی در فیلم‌ها وجود دارد؟ پیام هایی که دانه دانشی جدید از حوزه سواد مالی را در ذهن مخاطب می‌کارد و می‌تواند منجر به رفتاری در آینده شود. شناسایی این پیام ها، بررسی درستی یا نادرستی آن و نیز چگونگی ارائه این پیام مسیری است که آکادمی در بازبینی فیلم‌ها طی خواهد کرد. مشاهده این فیلم‌ها این‌بار پیام‌های جدید از سواد مالی با خود دارد.  

هشتگ‌های مرتبط


نظر خود را بنویسید

نظرات

  • علی پاسخ 3 اسفند 1398 در ساعت 10:22

    احسنت بر این قلم که کوتاه و مختصر و مفید آنچه باید منتقل کند را منتقل می کند

مطالب پیشنهادی