کشورها با آموزش سواد مالی دنبال پاسخ به چه نیازهایی هستند؟

در برخی کشورها، افزایش بیش از حد بدهی‌های مردم، در برخی دیگر، وضعیت نابه‌سامان بازنشستگان و در برخی، دسترسی کم مردم به خدمات مالی

تنظیم و تصویب سندهای استراتژیک سواد مالی و اجرای برنامه‌های گسترده و متنوع در این زمینه، توسط کشورهای گوناگون، نه از سر شکم‌سیری بلکه به سبب ضرورت‌ها و مسائل متعدد مالی و اقتصادی در آن کشورها بوده است. در برخی کشورها، افزایش بیش از حد بدهی‌های مردم، در برخی دیگر، وضعیت نابه‌سامان بازنشستگان و در برخی، دسترسی کم مردم به خدمات مالی، مسأله اصلی بوده و هدف‌گذاری دولت، حل آن‌ها بوده است.

تمرکز بر اهداف محدود و مشخص، احتمال موفقیت را افزایش می‌­دهد. به همین دلیل، کشورها به‌­جای تمرکز بر فهرستی بلندبالا از اهداف زیبا و بزرگ، تمرکز خود را بر اهدافی می‌گذارند که برای کشورشان اولویت و ضرورت بیشتری دارد.

پنج هدف اساسی در راهبردهای ملی کشورهای اروپایی از این قرار است:

1. حمایت از حقوق مالی مشتریان؛

2. بهبود و افزایش شمول مالی؛

3. حمایت از اصلاحات بازنشستگی؛

4. بهبود و افزایش سرمایه‌­گذاری بلندمدت؛

5. کاهش بدهی­‌ها.

تصویر زیر، مجموعه اهداف کشورهای اروپایی در تنظیم سند استراتژیک سواد مالی‌شان را نشان می‌دهد و مشخص می‌­سازد هر هدف توسط چه کشورهایی دنبال می­‌شود.

هشتگ‌های مرتبط


نظر خود را بنویسید

مطالب پیشنهادی