کدام صندوق برای کدام صندوق؟!

پول‌های صندوق‌های سه‌گانه را به کدام صندوق‌های سرمایه‌گذاری اختصاص دهیم؟

در مقالۀ صندوق‌های سرمایه‌گذاری؛ شاه‌کلید سرمایه‌گذاری با این گزینۀ سرمایه‌گذاری و مزایای متعدد آن آشنا شدیم. مطابق استانداردهای بین‌المللی سواد مالی در زمان بودجه‌بندی 20 درصد از درآمدمان را باید به میزان 5، 10 و 5 درصد به ترتیب به صندوق‌های سه‌گانۀ «پس‌انداز، اضطراری و یاری دیگران» اختصاص دهیم. حال جدی‌ترین سؤال مخاطبان این است که کدام نوع از انواع مختلف صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای اختصاص این منابع مناسب‌تر است؟ در این مقاله به این پرسش مهم خواهیم پرداخت.

انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری

همانگونه که در کتاب یک ترکیب دلچسب خواندیم، صندوق‌ها را بر اساس نوع و میزان سرمایه‌گذاری‌ای که در دارایی‌های مختلف انجام می‌دهند می‌توانیم به چند دستۀ اصلی و رایج تقسیم ‌کنیم که از آن بین ما با این موارد بیشتر سروکار خواهیم داشت:

  • صندوق‌های با درآمد ثابت؛ کم‌ریسک‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستند، بخش عمدۀ دارایی‌شان اوراق بادرآمد ثابت و سپردۀ بانکی است، سود روزشمار عموماً با دورۀ پرداخت ماهانه و معمولاً نرخ بازدهی بالاتر از سپردۀ بانکی دارند.
  • صندوق‌های سهامی؛ به دلیل نوسان بازار سهام، پرریسک هستند، سود پرداختی ماهانه ندارند و سود و ضرر ناشی از اختلاف قیمت فروش و خرید واحدهای صندوق است. در میان‌مدت و بلندمدت بازدهی بالایی دارند.
  • صندوق‌های مختلط؛ از لحاظ میزان ریسک و بازده بین دو نوع بالا قرار می‌گیرند، حدود نیمی از دارایی در معرض ریسک و نیمی از آن به دارایی‌های بدون ریسک اختصاص پیدا می‌کند.
  • صندوق‌های طلا؛ در سکۀ طلا و گواهی‌های سپردۀ سکه سرمایه‌گذاری می‌کنند و نرخ بازدهی‌ای حدود بازدهی سکه طلا دارند، ریسک سرقت و تقلب ندارند و نقدشوندگی خوبی دارند.
  • صندوق‌های نیکوکاری (بادرآمد ثابت، مختلط و سهامی)؛ این نوع صندوق‌ها که خودشان می‌توانند نیکوکاری بادرآمد ثابت، نیکوکاری سهامی و نیکوکاری مختلط باشند، بسته به امیدنامه و اساسنامۀ خود تمام یا بخشی از سود یا حتی اصل پول را در امور نیکوکاری مشخصی هزینه می‌کنند.

اختصاص هوشمندانه

با توجه به الزامات و کارکردهای خاص هریک از صندوق‌های سه‌گانۀ سواد مالی و همچنین مشخصات و وجه تمایز هر نوع از صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌توانیم منابع خود را به صورت هوشمندانه اختصاص دهیم:

اختصاص هوشمندانه

* (یافتن ترکیب مناسب صندوق‌های سرمایه‌گذاری به لحاظ کردن شرایط سرمایه، روحیه و اهداف مالی شما بستگی دارد؛ پرسشنامۀ حرفه‌ای سنجش سرمایه، در قالب خودارزیابی 15 دورۀ در جستجوی خوشبختی به شما در یافتن ترکیب مناسب خودتان کمک بسیار زیادی خواهد کرد. )

هشتگ‌های مرتبط


نظر خود را بنویسید

مطالب پیشنهادی