سواد مالی خانم‌ها؛ بودجه‌بندی شخصی محدودیت است یا آزادی؟

سخنان دکتر کمیل رودی در برنامۀ تلویزیونی «عصر شیرین»؛ شبکۀ افق؛ قسمت هشتم

انجام آزمایش‌های دوره‌ای بررسی سلامت برای شناخت وضع موجود است. حالا اگر دیدیم قندی بالاست یا فشاری پایین، نوبت مداخله است؛ تا اوضاع را به آنچه مطلوب است نزدیک کنیم. یادداشت کردن هزینه‌ها در سه ماه اول، کمک می‌کند شناخت درست و دقیقی از سرفصل‌های هزینه‌مان پیدا کنیم. حالا نوبت بودجه‌بندی است؛ یعنی تخصیص بودجه به هر کدام از سرفصل‌های زندگی.

برداشت خیلی افراد از بودجه‌بندی، ایجاد محدودیت است؛ پس بدیهی است آدم‌ها آن را دوست نداشته باشند. آدم عاقل چرا باید با دست خودش زندگی و تصمیم‌های آینده‌اش را پر از محدودیت‌های دست‌وپاگیر کند؟ اما ماجرا دقیقاً برعکس است. بودجه‌بندی یعنی تعیین کنیم دوست داریم در سبک زندگی مطلوب‌مان به هر کدام از حوزه‌ها چقدر اختصاص دهیم و این کار از روی آگاهی و نه از سر اتفاق و عادت باشد. شاید از آن آدم‌ها باشیم که رفتن به سفرهای زیاد و ارزان اولویت به مراتب بیشتری از در خانه نشستن و فیلم دیدن در تلویزیون 75 اینچ داشته باشد؛ پس این ترجیح‌مان را در بودجه‌بندی اعمال می‌کنیم تا بودجه‌مان از سبک زندگی ما پیروی کند و نه سبک زندگی‌مان از بودجه‌مان.

در هشتمین قسمت برنامۀ عصر شیرین ابتدا بحث صندوق یاری دیگران که از برنامۀ قبل باقی مانده بود تکمیل کردیم و از ضرورت این صندوق گفتیم. حق معلومی که کمک می‌کند بیش از پیش «فلسفۀ بودن» را تجربه کنیم و بدون افراط و تفریط، درصدی را به صورت مشخص به این امر اختصاص دهیم. سپس به اهمیت و روش نوشتن بودجه در مدیریت مالی شخصی پرداختیم. 

هشتگ‌های مرتبط


نظر خود را بنویسید

مطالب پیشنهادی