نیاز آمریکایی‌ها به یادگیری سواد مالی

هفته‌نامۀ اطلاعات بورس - 1401/06/27

1162 3 دقیقه

سواد مالی مقوله‌ای ضروری برای مردم همۀ کشورهاست؛ اما جوامع مختلف رویکرد متفاوتی به آن دارند و مردم در مسیر کسب آگاهی‌های مالی با موانعی دست به گریبان‌اند. 

پروفسور ویلیام بیمن، استاد و رئیس دانشکدۀ مردم‌شناسی دانشگاه مینه‌سوتا، در مصاحبۀ اختصاصی با آکادمی هوش مالی دربارۀ سواد مالی در کشور آمریکا می‌گوید: مردم آمریکا نسبت به مردم ژاپن کمتر آینده‌نگر هستند. ژاپنی‌ها بسیار اهل پس‌اندازند و در برابر آیندۀ مالی خود و خانواده‌شان هوشیارند. این موضوع دربارۀ چینی‌ها نیز صدق می‌کند. به همین دلیل، مردم آمریکا به آموزه‌های بیشتری در زمینۀ سواد مالی نیاز دارند. آموزش سواد مالی مسألۀ بسیار مهمی است و مدام در رسانه‌ها و مطبوعات می‌بینیم و می‌خوانیم که سواد مالی کودکان آمریکایی نسبت به گذشته کمتر شده است.

او دربارۀ آموزش سواد مالی در مدارس می‌گوید: در گذشته آموزش‌های مالی و مالیِ شخصی خانواده، هم در دبیرستان و هم در پایه‌های دیگر گنجانده شده بود. دانش‌آموزان در درسی به نام «تعلیمات مدنی» با آموزه‌های مالی و مهارت‌های زندگی آشنا می‌شدند. با تغییر نظام آموزشی در دوران ریاست‌جمهوری بوش و تأکید بیشتر بر درس‌هایی مانند ریاضی، علوم و ادبیات، آموزش‌های مالی در مدارس کمتر شد. رویکرد سیاست‌گذاران نظام آموزشی در آن دوره این بود که کودکان می‌توانند این مهارت‌ها را در خانه بیاموزند و نیازی به آموزش در مدارس نیست. البته باید این نکته را یادآور شوم که سیستم‌های آموزشی در ایالت‌های آمریکا متفاوت است. بنابراین، در بعضی ایالت‌ها آموزش سواد مالی در مدارس وجود دارد؛ اما قطعاً این آموزش‌ها یکسان نیست. به عقیدۀ کارشناسان، سطح سواد مالی جوان‌های آمریکایی نسبت به گذشته کاهش یافته؛ اما در میان تحصیل‌کرده‌ها بالاتر است. دانشجویان و جوانان دربارۀ این موضوع که چطور با افزایش آگاهی‌های مالی ثروت کسب کنند، کنجکاوند.

این مطلب را در هفته‌نامۀ اطلاعات بورس بخوانید.

هشتگ‌های مرتبط


سایر عناوین

انضباط مالی ورزشکاران؛ آسیب‌ها و راهکارها

انضباط مالی ورزشکاران؛ آسیب‌ها و راهکارها

هفته‌نامۀ اطلاعات بورس

273 3 دقیقه 1400/09/13
قرض بابرکت؛ کوچک اما پایدار

قرض بابرکت؛ کوچک اما پایدار

هفته‌نامۀ اطلاعات بورس

29 3 دقیقه 1402/12/05

مطالب پیشنهادی