باورهای نادرست؛ موریانۀ رشد اقتصادی فرد و جامعه

فیلم «پوست» از منظر سواد مالی

برای کسب درآمد و رفع نیازهای مالی باید کار و تلاش کرد. بعضی کارشان را دوست دارند، با موفقیت کارشان را انجام می‌دهند، هر روز بهتر از دیروز عمل می‌کنند و پس از مدتی تلاششان به بار می‌نشیند و نتیجۀ این نوع کارکردن را می‌بینند؛ نتیجه‌ای که می‌تواند رونق کسب‌وکار، افزایش درآمد، ترفیع سازمانی و... باشد. عده‌ای دیگر، مانند آراز، نقش اول فیلم «پوست»، وقتی در کارشان موفق نیستند، درآمدشان کافی نیست و نمی‌توانند شغلشان را توسعه دهند، سرخورده می‌شوند و راه‌های دیگری را برای موفقیت جست‌وجو می‌کنند.

در چنین وضعیتی، گاهی باورهای ذهنی افراد جامعه آن‌ها را به سمت و سویی دیگر سوق می‌دهد. باور به خرافات و اعتقاد به نیروهای ماورایی کم و بیش در جوامع مختلف دیده می‌شود. این باورها به جای اینکه جامعه را هدایت کنند تا با شیوه‌ای اصولی بر مشکلات فائق آیند، مسیرهایی را  نشان می‌دهند که اشتباه و گاه پُرمخاطره است.

پیشرفت در طول زمان و با استمرار و توسعه در کار به دست می‌آید. هر انسان هوشمندی باید خود را به توانایی حل مسألۀ، مهارتهای شغلی موردنیاز و کاربست نیروی تعقل و تفکر مجهز کند.

مهم‌ترین دلیل خرافه‌پرستی ترس از مواجهه با مشکل، احساس ناتوانی، کمبود اعتمادبه‌نفس و جهل و نادانی است. به نظر می‌رسد این افراد به جای یافتن ریشه‌های مشکل پیش‌آمده و تفکر دربارۀ راه رفع آن، از نیروهای ماوراءالطبیعه کمک می‌گیرند. آن‌ها توجه نمی‌کنند که شاید مکان مغازه‌شان خوب نیست، دورۀ زمانی کسب‌وکاری که انجام می‌دهند گذشته است یا شاید آن کسب‌وکار نیازمند ارائۀ محصول جدید یا به‌کارگیری خلاقیتی است تا دوباره رونق گیرد.

این افراد دربارۀ ریشۀ مشکلشان چیزی نمی‌دانند، دانشی ندارند یا رفع آن مشکل را ورای توانایی خود می‌بینند؛ بنابراین دست به دامان رمالان و فالگیران می‌شوند. آن‌ها حاضرند مبالغی هنگفت به این افراد بپردازند تا شیوۀ رفع مشکل‌شان را نشان‌شان دهند. چه مبالغی که صرف رمالی شده است، در حالی که فرد می‌توانست با آن پول‌ها آموزش ببیند و مهارت کسب کند و وضعیت زندگی خود را تغییر دهد.

باید همواره به یاد داشت، پیشرفت در طول زمان و با استمرار و توسعه در کار به دست می‌آید. هر انسان هوشمندی باید خود را به توانایی حل مسألۀ، مهارت‌های شغلی موردنیاز و کاربست نیروی تعقل و تفکر مجهز کند. در مواجهه با مشکلات و رهانیدن خود از موقعیت‌های نامطلوب، برخی جوامع، به رمالان و دعانویسان پناه می‌برند و برخی می‌کوشند توانمند شوند. انتخاب با خود مردم است که آیندۀ جامعۀ خود را چگونه بسازند.

هشتگ‌های مرتبط


نظر خود را بنویسید

مطالب پیشنهادی