دکتر کوثر اخوان دکتر کوثر اخوان

کوثر اخوان، دکترای مهندسی صنایع از دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد مهندسی مالی از دانشگاه خوارزمی دارد. علاوه بر این، گواهینامه‌های گوناگون بازار سرمایه را نیز دریافت کرده است. او مدرس دانشگاه است و در کنار همه فعالیت‌ها، در بازار بورس معامله‌گری می‌کند. افزایش سواد مالی افراد به ویژه خانم‌ها، از دغدغه‌های مهم اوست.