آموزش سواد مالی از طریق داستان

برای دورۀ اول دبستان

2385 2 دقیقه

هشتگ‌های مرتبط


سایر عناوین

بچه‌های دهکده (دورۀ دوم)

بچه‌های دهکده (دورۀ دوم)

دورۀ آموزش سواد مالی ویژۀ کودکان

2603 2 دقیقه بیشتر بخوانید
بچه‌های دهکده

بچه‌های دهکده

دورۀ آموزش سواد مالی ویژۀ کودکان

2729 2 دقیقه بیشتر بخوانید
در جستجوی خوشبختی

در جستجوی خوشبختی

دورۀ آموزش سواد مالی ویژۀ بزرگسالان

5115 7 دقیقه بیشتر بخوانید

مطالب پیشنهادی