آموزش سواد مالی از طریق داستان

برای دورۀ اول دبستان

280 2 دقیقه

هشتگ‌های مرتبط


سایر عناوین

بچه‌های دهکده (دورۀ دوم)

بچه‌های دهکده (دورۀ دوم)

دورۀ آموزش سواد مالی ویژۀ کودکان

321 2 دقیقه بیشتر بخوانید
در جستجوی خوشبختی

در جستجوی خوشبختی

دورۀ آموزش سواد مالی ویژۀ بزرگسالان

826 7 دقیقه بیشتر بخوانید
بچه‌های دهکده (دورۀ اول)

بچه‌های دهکده (دورۀ اول)

دورۀ آموزش سواد مالی ویژۀ کودکان

432 2 دقیقه بیشتر بخوانید

مطالب پیشنهادی