بهترین بازار برای سرمایه‌گذاری

مقایسۀ بازدهی بلندمدت بازارهای مختلف در بازه‌های مختلف پنج، ده و بیست‌ساله (1380 تا 1400)

ایجاد جریان درآمدی، حفظ ارزش پول و رشد سرمایه اهداف و انگیزه‌های اصلی ما برای سرمایه‌گذاری هستند. در این مسیر، یکی از مشکلات بزرگ پیش رو، انتخاب بهترین و مناسب‌ترین گزینۀ سرمایه‌گذاری از میان گزینه‌های متنوع است. اگر چه توصیه این است که پیش از سرمایه‌گذاری حتماً با مشاوران سرمایه‌گذاری معتبر و رسمی گفت‌وگو کنید تا مشاورۀ جامع و دقیقی بگیرید، بررسی رقابت بازارهای مختلف در بازه‌های زمانی متفاوت و عملکرد آن‌ها در کسب بازدهی در مقایسه با نرخ تورم در سرمایه‌گذاری آگاهانه به ما کمک می‌کند.

در این مطلب، بازارهای زیر بر اساس شاخص‌های قیمتی درج‌شده در جدول بررسی شده‌اند:

مقایسۀ بازدهی بازارهای مختلف در بازه‌های پنج‌ساله

مقایسۀ بازدهی بازارهای مختلف در بازه‌های پنج‌ساله

پربازده‌ترین و کم‌بازده‌ترین‌ها

مقایسۀ بازدهی بازارهای مختلف در بازه‌های ده‌ساله

مقایسۀ بازدهی بازارهای مختلف در بازه‌های ده‌ساله

پربازده‌ترین و کم‌بازده‌ترین‌ها

مقایسۀ بازدهی بازارهای مختلف در بازۀ بیست‌ساله

مقایسۀ بازدهی بازارهای مختلف در بازۀ بیست‌ساله

پربازده‌ترین و کم‌بازده‌ترین‌ها

جمع‌بندی

بررسی دقیق جدول‌ها نشان می‌دهد در بازه‌های زمانی پنج‌ساله، نوسان‌ها بیشتر بوده است و گاهی مسکن پیشتاز بازدهی بوده، گاه سکه و ارز و گاهی هم سهام؛ اما با افزایش بازۀ سرمایه‌گذاری به ده سال، سهام در دو دهه با اختلاف بسیار بیشتر از بازارهای دیگر، بازدهی بیشتری داشته و در افق زمانی بیست‌ساله نیز میزان بازدهی بازار سهام به طرز معناداری از بقیۀ بازارها بیشتر بوده است.

برای درک این تفاوت، اگر فرض کنیم در سال 1380 1میلیون تومان در هر یک از بازارها سرمایه‌گذاری کرده بودیم، بعد از بیست سال و در سال 1400 ارزش اسمی آن برابر بوده با

ارزش اسمی روز دارایی در هر بازار (میلیون تومان)

جمع‌بندی

در این بازۀ بیست‌ساله‌ تورم بسیار زیاد بوده و بخشی از این رشد ارزش دارایی با کاهش قدرت خرید واقعی ناشی از تورم خنثی می‌شود. بنابر محاسبه‌گر تورم بانک مرکزی قدرت خرید 1میلیون تومان سال 1380 برابر با 46میلیون تومان در سال 1400 است. بنابراین، ارزش واقعی (کسر تورم از ارزش اسمی) 1میلیون‌تومانی که در سال 1380 سرمایه‌گذاری شده بود، امروز برابر خواهد بود با

ارزش واقعی روز دارایی در هر بازار (میلیون تومان)

هشتگ‌های مرتبط


نظر خود را بنویسید

مطالب پیشنهادی