سودابه فرخنده سودابه فرخنده

سودابه فرخنده. عاشق هنر و تحصیل‌کرده اقتصاد است. مثل خیلی از دهه شصتی‌ها چیزهای زیادی را امتحان کرده تا بتواند راه خودش را پیدا کند. همین شده که عشق و علمش را توی کوله‌اش گذاشته و به آکادمی هوش مالی پیوسته تا دنیای شیرین کودکان را با قلموی اقتصاد نقاشی کند. تجربه یک دهه ترجمه هم به کمک او آمده تا هدایت گروه مترجمین آکادمی را بر عهده گیرد. هنوز دلش برای بازی روی صحنه تئاتر تنگ می‌شود و کتابها، گلدان‌ها، سفال‌ها و البته همسرش را با هیچ چیز دنیا عوض نمی‌کند.