عاطفه جلادتی عاطفه جلادتی

عاطفه جلادتی، شصت و نهی است و بیشتر از آنکه عاشق زمین باشد شیفته آسمان است. کارشناسی اقتصاد و کارشناسی ارشد مهندسی سیستم‌های اقتصادی- اجتماعی از دانشگاه علوم اقتصادی دارد. بعد از ورود به دنیای اقتصاد، بازار بورس برایش محیطی هیجان‌انگیز شده و گواهینامه‌های تخصصی آن را دریافت نموده است. او دوره‌های مترجمی را نیز طی کرده و در آکادمی هوش مالی به صورت تخصصی روی سنجش سواد مالی متمرکز است. اوقات فراغتش را در سکوت کوه سپری می‌کند و عاشق سفرهای دسته‌جمعی است.