الهام میرمحمدی الهام میرمحمدی

الهام میرمحمدی متولد 59 و دانش‌آموختۀ مقطع کارشناسی علوم اجتماعی از دانشگاه الزهراست. او سال‌ها تدریس زبان انگلیسی و ترجمۀ سه کتاب را در کارنامۀ حرفه‌ای خود دارد. به دلیل تجربه فعالیت‌های رسانه‌ای‌اش در حوزه بین‌الملل، بررسی تجارب کشورهای دیگر در زمینۀ سواد مالی، نقطه محوریِ اقدامات اوست تا به این وسیله، مسیر درست به‌کارگیری سواد مالی را برای مردم کشورش هموار کند. منظم و خستگی‌ناپذیر و پُرانرژی است، در اوقات فراغتش فیلم می‌بیند و به موضوعات و مسائل اجتماعی مربوط به زنان توجه ویژه‌ای دارد.