دورۀ آموزش سواد مالی به معلمان مدرسۀ کودکان کار صبح رویش

دورۀ آموزش سواد مالی به معلمان مدرسۀ کودکان کار صبح رویش

آموزش سواد مالی به کارکنان سازمان‌ها

دورۀ آموزش سواد مالی به معلمان مدرسۀ کودکان کار صبح رویش، 20 دی ماه 1402 با حضور شصت‌وپنج نفر و به مدت هشت ساعت برگزار شد. دکتر کمیل رودی، مدیر آکادمی هوش مالی و مدرس این دوره، سرفصل‌های خرج و پس‌انداز، اعتبار و بدهی، سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری مالی را آموزش داد.

شرکت‌کنندگان این عوامل را ویژگی‌های اصلی این دوره برشمردند: بیان روان و ملموس مفاهیم همراه با مثال‌های واقعی و روزمره، کاربردی بودن برای همه، پاسخ به همۀ پرسش‌ها و پررنگ شدن اهمیت موضوع. آن‌ها همچنین آموزش سواد مالی به دانش‌آموزان و کودکان کار را، با توجه به ویژگی‌ها و موقعیت این گروه، ضروری دانستند.

لازم به ذکر است مدرسۀ کودکان کار صبح رویش با درک اهمیت یادگیری سواد مالی کودکان کار و در راستای همکاری با آکادمی هوش مالی، آموزش مربیان و پژوهشگران را در دستور کار قرار داده است.

در این ویدئو، بخشی از صحبت‌های شرکت‌کنندگان این دوره را می‌بینید: