دورۀ آموزش سواد مالی به مدیران و کارکنان دفتر مرکزی کمیتۀ امداد امام خمینی (ره)

دورۀ آموزش سواد مالی به مدیران و کارکنان دفتر مرکزی کمیتۀ امداد امام خمینی (ره)

آموزش سواد مالی به کارکنان سازمان‌ها

نگرانی‌های مالی کارکنان سازمان‌ها علاوه بر کاهش بهره‌وری و افزایش حواس‌پرتی و گریز از کار، بر سلامت جسمی و فکری آن‌ها اثر می‌گذارد. از سوی دیگر، پژوهش‌های متعدد جهانی نشان می‌دهد با وجود آموزش‌های رسمی سواد مالی در مدارس و دانشگاه‌ها، بینش‌ها و رفتارهای مالی افراد در خانواده شکل می‌گیرد و خانواده، مهم‌ترین بستر آموزش سواد مالی است. به همین دلیل، بسیاری از سازمان‌های جهانی برای افزایش رفاه فردی و خانوادگی کارکنان خود، آموزش سواد مالی به کارکنان و خانواده‌های آن‌ها را بخشی از آموزش‌های ضمن خدمت قرار داده‌اند.

دورۀ آموزش سواد مالی به مدیران و کارکنان دفتر مرکزی کمیتۀ امداد امام خمینی (ره) در دی‌ماه 1401، به مدت شانزده ساعت و در محل دفتر مرکزی برگزار شد.

دکتر کمیل رودی، مدیر آکادمی هوش مالی و مدرس این دوره، سرفصل‌های خرج و پس‌انداز، اعتبار و بدهی، کار و درآمد، سرمایه‌گذاری، مدیریت ریسک و بیمه و تصمیم‌گیری مالی را آموزش داد. شرکت‌کنندگان بستۀ آموزشی دریافت کردند که شامل تمرین و کتاب «معمار عمارت» بود. همچنین در طول دوره، ضمن یادگیری مفاهیم، با تمرین آموخته‌ها آن‌ها را در زندگی مالی خود پیاده کردند. در پایان دوره، شرکت‌کنندگان به آزمون دوره پاسخ دادند و میزان آموخته‌های خود را سنجیدند.

ارزیابی‌های پایان دوره نشان می‌دهد این دوره برای 80درصد شرکت‌کنندگان در حد انتظار و بیشتر از آن بوده است. شرکت‌کنندگان ویژگی‌های اصلی این دوره را کاربردی و عملیاتی بودن موضوع، بیان ساده و مثال‌های روزمره در عین علمی بودن و کاربردی بودن آموزش‌ها برای زندگی برشمردند. در پایان، پیشنهاد برگزاری دوره‌های آموزشی برای مددجویان و به ویژه دانش‌آموزان را دادند و این آموزش‌ها را برای آن‌ها بسیار ضروری دانستند.

در این ویدئو، بخشی از بازخور شرکت‌کنندگان را به دورۀ آموزشی می‌بینید.