آموزش سواد مالی به دانشجویان

آموزش سواد مالی به دانشجویان

درس «سواد مالی و اقتصاد فردی» در دانشگاه تهران

دانشجویان یکی از مهمترین مخاطبان آموزش سواد مالی هستند؛ چرا که آنها از یک سو در آستانۀ استقلال اجتماعی و مالی هستند و از سوی دیگر زمان زیادی را صرف یادگیری میکنند. آموختن سواد مالی پیش از ورود به بازار کار و مدیریت مالی شخصی، تأثیر بهسزایی در زندگی فردی و اجتماعی آنها خواهد داشت. از همین رو، درس سواد مالی در دانشگاههای مختلف جهان ارائه می‌گردد.

دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه تهران با همکاری آکادمی هوش مالی از بهمن‌ماه 99، آموزش سواد مالی در دانشگاه‌ها را برای اولین بار در ایران، در دانشگاه تهران آغاز کرده است . تاکنون پس از گذشت پنج ترم بیش از   7،000 نفر این درس را گذارنده‌اند یا در حال گذراندن آن هستند.

درس «سواد مالی و اقتصاد فردی» به صورت درس دو واحدی اختیاری، برای دانشجویان مقطع کارشناسی همۀ رشته‌ها، بدون پیش‌نیاز ارائه شده است. تعداد بالای دانشجویان، تنوع رشته‌های تحصیلی و تفاوت سطح دانش مالی شرکت‌کنندگان، از جذابیت‌های ویژهٔ این کلاس است. پیش از شروع آموزش‌ها و در ابتدای ترم، دانشجویان دو پرسشنامۀ سنجش سواد مالی در حوزۀ دانش مالی و رفتار مالی را تکمیل می‌کنند تا ارزیابی اولیه‌ای از آن‌ها به دست آید.

دانشجویان در یک ترم، 42 ویدئوی آموزشی با میانگین بیست دقیقه‌ای را در سامانۀ «یادگیری الکترونیکی دانشگاه تهران» می‌بینید. دکتر مهدی ناجی اصفهانی، عضو هیأت علمی دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه تهران و دکتر کمیل رودی، مدیر آکادمی هوش مالی در این ویدئوهای گفت‌وگو محور به بیان آموزه‌های سواد مالی می‌پردازند. آموزه‌هایی شامل شش سرفصل سواد مالی یعنی، خرج و پس‌انداز، اعتبار و بدهی، کاریابی و درآمد، سرمایه‌گذاری، مدیریت ریسک و بیمه و تصمیم‌گیری مالی و نیز آموزه‌هایی از مفاهیم پایه‌ای اقتصاد و حسابداری.

دانشجویان، پس از دیدن ویدئوهای آموزشی، تمرین‌هایی را انجام می‌دهند. تمرین‌ها شامل موارد خواندنی، مانند شنیدن یک پادکست، مطالعۀ یک پست یا دیدن یک فیلم کوتاه؛ سؤال‌های کوتاه‌پاسخ، سؤال‌های دانشی از ویدئوها و در نهایت سؤال‌های تحلیلی و محتوایی است. سؤال‌های تحلیلی شامل مصاحبه با نزدیکان در مورد باورها و رفتارهای مالی آن‌ها، بررسی و انتخاب طرح‌های سرمایه‌گذاری با توجه به شرایط فردی، بررسی و انتخاب طرح‌های بیمه‌ای با توجه به شرایط و اولویت فردی، شناخت استعدادها و توانمندی‌های خود و انتخاب شغل مناسب یا کار داوطلبانه بر آن اساس و مواردی مانند این است. این نوع سؤال‌ها به گسترش دید دانشجویان در مسائل مالی بسیار کمک خواهدکرد.

علاوه براثرات آموزشی، دانشجویان علاقه‌مند در حوزۀ پژوهشی هم ورود کرده و تاکنون پنج پایان‌نامۀ با موضوع سواد مالی در دانشگاه تهران انجام شده یا در دست انجام است.