دورۀ تابستانۀ آموزش سواد مالی در مدارس منتخب

دورۀ تابستانۀ آموزش سواد مالی در مدارس منتخب

«دبیرستان دخترانۀ مفید» میزبان آکادمی هوش مالی

دورۀ تابستانۀ آموزش سواد مالی، از 26 تیرماه تا 6 شهریورماه 1401 برای دانش‌‎آموزان پایۀ یازدهم «دبیرستان دخترانۀ مفید» برگزار شد. 

دکتر کمیل رودی، مدرس دوره، به آموزش سرفصل‌های هدف‌گذاری مالی، پس‌انداز، برنامۀ خرج و بودجه‌بندی، صندوق کمک به دیگران، سرمایه‌گذاری، کار تابستانه و داوطلبانه و قرض و بدهی پرداخت. ضمن آموزش این شش سرفصل، روش‌های کسب درآمد، برنامه‌ریزی صحیح مالی و ابزارهای سرمایه‌گذاری نیز تشریح شد.

یادگیری مهارت‌های مالی، آینده‌نگری و روش‌های درست برنامه‌ریزی مالی به نسل آینده کمک می‌کند، زندگی بهتری را در دوران بزرگسالی تجربه کنند و با تصمیم‌گیری‌های صحیح مالی و کشف مأموریت‌ها، اهداف خود را محقق کنند.