دورۀ آموزش سواد مالی در بوت‌کمپ تابستانی نامدرسۀ لیمیا برگزار شد

دورۀ آموزش سواد مالی در بوت‌کمپ تابستانی نامدرسۀ لیمیا برگزار شد

آموزش هدف‌گذاری مالی به نوجوانان

دورۀ آموزش سواد مالی از 26 تیرماه تا 11 مردادماه 1401 در بوت‌کمپ تابستانی نامدرسۀ لیمیا برگزار شد. دکتر کمیل رودی، مدیر آکادمی هوش مالی و مدرس دوره به آموزش مباحث مورد نیاز برای نوجوانان 16 تا 22 سالۀ حاضر در این بوت‌کمپ پرداخت. 

در سرفصل سواد مالی این دوره، ابتدا به هدف‌گذاری مالی پرداخته شد. در این بخش، لزوم برخورداری از یک نگاه کلان و یکپارچه به زندگی برای فراگیران تبیین شد تا آن‌ها با درک مفهوم مأموریت و چشم‌اندازشان در زندگی، آیندۀ مطلوب‌شان را به تصویر بکشند و در گام بعد بتوانند به تعریف اهداف خود در زندگی و سپس تشریح اهداف بُعد مالی زندگی‌شان برسند.

در ادامه، چرایی و چگونگی رسیدن به یک برنامۀ مالی، مورد بحث و تمرین قرار گرفت و به کارکرد مدیریت درآمدها و هزینه‌ها برای رسیدن به اهداف مالی‌ پرداخته شد. سپس به ضرورت افزایش ایجاد فاصله میان درآمدها و هزینه‌ها و ایجاد ثروت خالص، به عنوان مأموریت اصلی سواد مالی در زندگی مالی اشاره شد. در پایان نیز نحوۀ به‌کارگیری درست ثروت خالص با روش‌های مختلف سرمایه‌گذاری تبیین شد.

بوت‌کمپ تابستانی نامدرسه لیمیا، یک دورۀ فشرده برای نوجوان‌های رشته‌های علوم انسانی و هنر به منظور آموزش مهارت‌ها و سوادهای لازم در بیرون از مدرسه و آغاز مسیر کشف و مهارت‌افزایی است. سرفصل‌هایی چون سواد مالی، سواد رسانه‌ای، مهارت خودآگاهی و عزت نفس در این دوره آموزش داده شد.

در ادامه، گزارش تصویری دورۀ آموزش سواد مالی در بوت‌کمپ تابستانۀ نامدرسۀ لیمیا را مشاهده می‌کنید: