معرفی مجموعه 27 جلدی داستان‌های سواد مالی در کتاب‌نامه رشد آموزش و پرورش

معرفی مجموعه 27 جلدی داستان‌های سواد مالی در کتاب‌نامه رشد آموزش و پرورش

داستان‌های سواد مالی برای مدارس و دانش‌آموزان «مناسب» ارزیابی شدند.

هر ساله کتاب‌ها و منابع آموزشی فراوانی در کشور تهیه و منتشر می‌شود، لزوماً از سطح کیفی لازم برخوردار نیستند. شورای عالی آموزش و پرورش، برای اطمینان از کیفیت منابع آموزشی و تربیتی مورد استفاده مدارس تأیید «سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی» را ضروری دانسته است.

کتاب‌های معرفی‌شده توسط این نهاد، استانداردهای یک کتاب آموزشی و تربیتی مناسب را دارا هستند و عرضه، خرید یا معرفی آن در آموزشگاه‌های سراسر کشور جایز است. کتاب‌های انتشاریافته حوزه کودک و نوجوان، به صورت مستمر در این سازمان مورد بررسی قرار می‌گیرد و موارد تأییدشده، در کتاب‌نامه رشد آموزش و پرورش اعلام می‌شوند.مجموعه 27 جلدی کتاب‌های داستان سواد مالی، که توسط آکادمی هوش مالی تهیه و توسط انتشارات قدیانی منتشر شده است، در کتاب‌نامه رشد آموزش و پرورش معرفی شده‌اند.