مرور آموزه‌های اسلامی در سواد مالی با جمعی از نویسندگان کودک

مرور آموزه‌های اسلامی در سواد مالی با جمعی از نویسندگان کودک

دورهمی نویسندگان کودک و نوجوان برای آفرینش داستان‌هایی متناسب با بوم اسلامی-ایرانی

بیستم اسفند 97 آکادمی هوش مالی میزبان جمعی از نویسندگان حوزه کودک و نوجوان بود. این نویسندگان به همت آکادمی دورهم جمع شدند تا داستان‌هایی متناسب با بوم اسلامی-ایرانی، بیافرینند. به همین منظور، در این نشست جناب آقای محمدرضا سیمیاری از کارشناسان آکادمی به مرور آموزه‌های اسلامی در سواد مالی پرداخت. گفتگو و بررسی درباره هر یک از آموزه‌ها و دلالت‌های آن برای داستان‌نویسی از ویژگی‌های این نشست بود.