نشست مشترک آکادمی هوش مالی و شرکت فرابورس ایران

نشست مشترک آکادمی هوش مالی و شرکت فرابورس ایران

تأکید طرفین بر انجام همکاری‌های گسترده برای توسعه سواد مالی

در نشست مشترک شرکت فرابورس ایران و آکادمی هوش مالی که امروز یکشنبه 5 اسفندماه 97 برگزار شد، طرفین بر انجام همکاری‌های گسترده برای توسعه سواد مالی تأکید کردند. در این نشست که با حضور امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس و مدیران آموزش، برنامه‌ریزی، تحقیق و توسعه و منابع انسانی فرابورس، اعضای هیأت‌مدیره شرکت پردازش اطلاعات مالی پارت و دکتر رودی، مدیر آکادمی هوش مالی برگزار شد، راهکارهای توسعه و توریج سواد مالی مورد بررسی قرار گرفت. هم‌راستاسازی بودجه‌های پژوهشی و آموزشی در این مسیر، ضرورت و چگونگی تولید رسانه‌ای با محتوای سواد مالی از دیگر مباحث مطرح‌شده، در این نشست بود.