گفتگوی برنامه تلویزیونی مدرسه ایران با تیم آکادمی هوش مالی

گفتگوی برنامه تلویزیونی مدرسه ایران با تیم آکادمی هوش مالی

سواد مالی چیست و به چه چیزهایی می‌پردازد؟

برنامه تلویزیونی «مدرسه ایران» که از 14 آبان‌ماه 1398 در شبکه فرهیختگان سیما به طور زنده پخش می‌شود، برنامه‌ای ترکیبی با موضوع تعلیم و تربیت در مقاطع تحصیلی است و نقش ارکان مختلف جامعه را در رشد و بالندگی کشور مورد بررسی قرار می‌دهد.

حمید اسکندری تهیه‌کننده این برنامه در گفتگویی با تیم آکادمی هوش مالی، از سواد مالی و اهمیت آموزش آن از سنین کودکی پرسید. دکتر کمیل رودی، دکتر کوثر اخوان و هادی نجف میهمان این گفتگو بودند و سواد مالی را راهکاری بلندمدت برای تربیت نسلی با فهم اقتصادی در مقابله با بحران‌های مالی دانستند.