آکادمی میزبان خبرگزاری کودک و نوجوان

آکادمی میزبان خبرگزاری کودک و نوجوان

حضور جناب آقای اسم‌حسینی مدیر مسئول خبرگزاری کودک و نوجوان برای آشنایی با فعالیت‌های آکادمی

روز شنبه 1 تیرماه 98 و در اولین روز تابستان، آکادمی هوش مالی میزبان مدیرمسئول خبرگزاری کودک و نوجوان بود تا علاوه بر معارفه و اطلاع از فعالیت‌های یکدیگر، ظرفیت‌های همکاری مشترک برای ارتقای سواد مالی کودکان و نوجوانان مورد بررسی قرار گیرد.

در این جلسه آقای سجاد اسم‌حسینی آموزش سواد مالی را امری مهم و فوری خواندند و از وجود ظرفیت‌های گوناگون در مجموعه‌های خود برای تسهیل این فرآیند خبر دادند.

آقای نجف کارشناس آکادمی هوش مالی نیز شبکه همکاران و حامیان آکادمی را اثرگذار توصیف کرد و ابراز امیدواری کرد با حضور کودک پرس در این شبکه هم افزایی خوبی برای ارتقای سواد مالی در کشور صورت گیرد.